Lincoln, 2 dagar, Paradise, Kalifornien.
Han levde första dagen i sitt liv på flykt undan den värsta skogsbranden i Kaliforniens historia. Lågorna slickade bilen när han låg i knäet på sin mor. Hon förberedde sig på att de båda skulle dö. 
Av det hem Lincoln skulle växa upp i återstår bara aska, liksom hela staden Paradise där familjen levde fram till den åttonde november 2018. 
Skogsbränderna har gjort 30 000 människor hemlösa i Kalifornien. Men bränderna är långt ifrån den enda klimatutmaningen delstaten står inför. När havsnivåerna stiger kommer stora områden att hamna under vatten. Lincoln, 2 dagar, Paradise, Kalifornien.
Han levde första dagen i sitt liv på flykt undan den värsta skogsbranden i Kaliforniens historia. Lågorna slickade bilen när han låg i knäet på sin mor. Hon förberedde sig på att de båda skulle dö. 
Av det hem Lincoln skulle växa upp i återstår bara aska, liksom hela staden Paradise där familjen levde fram till den åttonde november 2018. 
Skogsbränderna har gjort 30 000 människor hemlösa i Kalifornien. Men bränderna är långt ifrån den enda klimatutmaningen delstaten står inför. När havsnivåerna stiger kommer stora områden att hamna under vatten.

Magnus Wennman: Klimatsatsningen ”Deras planet”

Text: Erik Wiman

D

et började med ett möte på redaktionen tidigt i höstas. På dagordningen stod en punkt. Vår tids viktigaste fråga: klimatet.
Vid sidan av rapporteringen om nya forskningsrapporter och larm om stigande temperaturer såg vi behovet av en mer berättande klimatjournalistik. Vi har en skyldighet att ge röst till dem som redan i dag drabbas den globala uppvärmningens effekter och till nästa generation, de som ska leva i en värld som på allvar kommer att säga ifrån.

Tidigt satte vi ett arbetsnamn på projektet: ”Deras planet”.

På barnens kroppar har fotografen projicerat bilder av den miljö som de ska växa upp i. Miljöer som kanske inte finns kvar i framtiden. På barnens kroppar har fotografen projicerat bilder av den miljö som de ska växa upp i. Miljöer som kanske inte finns kvar i framtiden.
På barnens kroppar projicerar fotografen bilder av den miljö som de ska växa upp i. Miljöer som kanske inte finns kvar i framtiden.

Vi bestämde att Aftonbladets team Magnus Wennman och Erik Wiman ska resa till ett antal klimatutsatta platser på jorden och möta familjer med nyfödda barn. Utifrån deras perspektiv är målet att berätta hur livet ser ut i dag och vad som kan hända med den platsen i framtiden.

De hot vi står inför är långt ifrån okända. Vi vet att haven kommer att stiga med omkring en meter. Vi vet att vissa platser kommer att ha temperaturtoppar på över 50 grader. Vi vet att långa perioder av torka kommer att leda till vattenbrist, sämre odlingsmöjligheter och omfattande bränder. Vi vet att extremväder som orkaner och skyfall kommer att bli vanligare och värre. Med vår journalistik vill vi sätta människor mitt i den berättelsen. Det är först då verkligheten blir verklig.

I den här bildserien möter vi nyfödda barn som på olika sätt drabbas av klimatförändringar. På barnens kroppar har fotografen projicerat bilder av den miljö som de ska växa upp i. Miljöer som kanske inte finns kvar om endast ett par årtionden.

Människan har alltid strävat efter att ge nästa generation en bättre värld. Men hur mår den planet som vi lämnar över till våra barn? Hur blir det för dem som får ta smällen för våra val?

I den här bildserien möter vi nyfödda barn som på olika sätt drabbas av klimatförändringar. På barnens kroppar har fotografen projicerat bilder av den miljö som de ska växa upp i. Miljöer som kanske inte finns kvar om endast ett par årtionden. Människan har alltid strävat efter att ge nästa generation en bättre värld. Men hur mår den planet som vi lämnar över till våra barn? Hur blir det för dem som får ta smällen för våra val?

I den här bildserien möter vi nyfödda barn som på olika sätt drabbas av klimatförändringar. På barnens kroppar har fotografen projicerat bilder av den miljö som de ska växa upp i. Miljöer som kanske inte finns kvar om endast ett par årtionden.
Människan har alltid strävat efter att ge nästa generation en bättre värld. Men hur mår den planet som vi lämnar över till våra barn? Hur blir det för dem som får ta smällen för våra val?
Tvillingarna Axel och Tilde.
Stina, 3 månader, Värnamo
Hon år yngsta dottern i en lantbukarfamilj i södra sverige.
Sommaren 2018 gjorde den extrema torka i stora delar av landet att många lantbruk tvingades slakta ut sina boskapsbesättningar eller fylla ut djurfodret med halm. 
Samtidigt befinner lanbrukarna sig mitt i debatten kring köttkonsumption och klimatpåverkan. Kommer det ens att gå att bedriva lantbruk i framtiden? En eller ett par somrar till med extrem torka så kommer läget att vara betydligt allvarligare. Stina, 3 månader, Värnamo
Hon år yngsta dottern i en lantbukarfamilj i södra sverige.
Sommaren 2018 gjorde den extrema torka i stora delar av landet att många lantbruk tvingades slakta ut sina boskapsbesättningar eller fylla ut djurfodret med halm. 
Samtidigt befinner lanbrukarna sig mitt i debatten kring köttkonsumption och klimatpåverkan. Kommer det ens att gå att bedriva lantbruk i framtiden? En eller ett par somrar till med extrem torka så kommer läget att vara betydligt allvarligare.
Stina, 3 månader, Värnamo. Hon år yngsta dottern i en lantbukarfamilj i södra Sverige. Sommaren 2018 gjorde den extrema torka i stora delar av landet att många lantbruk tvingades slakta ut sina boskapsbesättningar eller fylla ut djurfodret med halm. Samtidigt befinner lanbrukarna sig mitt i debatten kring köttkonsumption och klimatpåverkan. Kommer det ens att gå att bedriva lantbruk i framtiden? En eller ett par somrar till med extrem torka så kommer läget att vara betydligt allvarligare.
Namnlös flicka, 7 dagar. 
Hon har inget namn, men än så länge ett hem. Den här lilla flickan i Bhola i södra Bangladesh föddes mitt i en översvämning. Den här gången nådde vattnet inte upp till familjens hus. Men hur blir det nästa gång. 
Redan om några decennier kommer 17 procent av Bangladeshs landyta att ligga under vatten. Då, om inte förr, kommer den här flickan att tvingas på flykt från sitt barndomshem. Det är inte spekulation. Det är fakta. Namnlös flicka, 7 dagar. 
Hon har inget namn, men än så länge ett hem. Den här lilla flickan i Bhola i södra Bangladesh föddes mitt i en översvämning. Den här gången nådde vattnet inte upp till familjens hus. Men hur blir det nästa gång. 
Redan om några decennier kommer 17 procent av Bangladeshs landyta att ligga under vatten. Då, om inte förr, kommer den här flickan att tvingas på flykt från sitt barndomshem. Det är inte spekulation. Det är fakta.
Namnlös flicka, 7 dagar. Hon har inget namn, men än så länge ett hem. Den här lilla flickan i Bhola i södra Bangladesh föddes mitt i en översvämning. Den här gången nådde vattnet inte upp till familjens hus. Men hur blir det nästa gång. Redan om några decennier kommer 17 procent av Bangladeshs landyta att ligga under vatten. Då, om inte förr, kommer den här flickan att tvingas på flykt från sitt barndomshem. Det är inte spekulation. Det är fakta.
Vincent, 7 veckor, New York
New York kommer att förändras i grunden under hans livstid. 
Vattnet är på väg mot världens huvudstad. Och det kommer får att stanna. Över hela jorden smälter isar i eskalerande takt. Miljarder efter miljarder liter vatten som bara har en väg att rinna: Ut i havet. 
För första gången i människans historia kommer USA:s kustlinjer att dramatiskt förflytta sig inåt, 
30 centimeter. Så mycket kan havsnivån höjas inom bara några decennier. En skollinjal högt. Låter väl inte så mycket? 
Men i områden med låg kustlinje, som exempelvis hela Long Island i New York betyder det att drygt 90 meter land slukas. 90 meter. Därefter meter för meter i takt med att havet fortsätter att stiga. Vincent, 7 veckor, New York
New York kommer att förändras i grunden under hans livstid. 
Vattnet är på väg mot världens huvudstad. Och det kommer får att stanna. Över hela jorden smälter isar i eskalerande takt. Miljarder efter miljarder liter vatten som bara har en väg att rinna: Ut i havet. 
För första gången i människans historia kommer USA:s kustlinjer att dramatiskt förflytta sig inåt, 
30 centimeter. Så mycket kan havsnivån höjas inom bara några decennier. En skollinjal högt. Låter väl inte så mycket? 
Men i områden med låg kustlinje, som exempelvis hela Long Island i New York betyder det att drygt 90 meter land slukas. 90 meter. Därefter meter för meter i takt med att havet fortsätter att stiga.
Vincent, 7 veckor, New York. New York kommer att förändras i grunden under hans livstid. Vattnet är på väg mot världens huvudstad. Och det kommer får att stanna. Över hela jorden smälter isar i eskalerande takt. Miljarder efter miljarder liter vatten som bara har en väg att rinna: Ut i havet. För första gången i människans historia kommer USA:s kustlinjer att dramatiskt förflytta sig inåt, 30 centimeter. Så mycket kan havsnivån höjas inom bara några decennier. En skollinjal högt. Låter väl inte så mycket? Men i områden med låg kustlinje, som exempelvis hela Long Island i New York betyder det att drygt 90 meter land slukas. 90 meter. Därefter meter för meter i takt med att havet fortsätter att stiga.
Valter, 7 dagar, Stockholm. 
Sverige och huvudstaden Stockholm är kanske inte det första man tänker på när det gäller klimatförändringar, men faktum är att om havsnivåerna fortsätter att stiga så räcker det med en halv meter för att cirka 3 000 öar riskerar att försvinna från den svenska skärgården. Om havsvatten börjar läcka in i Mälaren riskerar dricksvattnet att bli obrukbart för miljoner människor. Valter, 7 dagar, Stockholm. 
Sverige och huvudstaden Stockholm är kanske inte det första man tänker på när det gäller klimatförändringar, men faktum är att om havsnivåerna fortsätter att stiga så räcker det med en halv meter för att cirka 3 000 öar riskerar att försvinna från den svenska skärgården. Om havsvatten börjar läcka in i Mälaren riskerar dricksvattnet att bli obrukbart för miljoner människor.
Valter, 7 dagar, Stockholm. Sverige och huvudstaden Stockholm är kanske inte det första man tänker på när det gäller klimatförändringar, men faktum är att om havsnivåerna fortsätter att stiga så räcker det med en halv meter för att cirka 3 000 öar riskerar att försvinna från den svenska skärgården. Om havsvatten börjar läcka in i Mälaren riskerar dricksvattnet att bli obrukbart för miljoner människor.
Lincoln, 2 dagar, Paradise, Kalifornien.
Han levde första dagen i sitt liv på flykt undan den värsta skogsbranden i Kaliforniens historia. Lågorna slickade bilen när han låg i knäet på sin mor. Hon förberedde sig på att de båda skulle dö. 
Av det hem Lincoln skulle växa upp i återstår bara aska, liksom hela staden Paradise där familjen levde fram till den åttonde november 2018. 
Skogsbränderna har gjort 30 000 människor hemlösa i Kalifornien. Men bränderna är långt ifrån den enda klimatutmaningen delstaten står inför. När havsnivåerna stiger kommer stora områden att hamna under vatten. Lincoln, 2 dagar, Paradise, Kalifornien.
Han levde första dagen i sitt liv på flykt undan den värsta skogsbranden i Kaliforniens historia. Lågorna slickade bilen när han låg i knäet på sin mor. Hon förberedde sig på att de båda skulle dö. 
Av det hem Lincoln skulle växa upp i återstår bara aska, liksom hela staden Paradise där familjen levde fram till den åttonde november 2018. 
Skogsbränderna har gjort 30 000 människor hemlösa i Kalifornien. Men bränderna är långt ifrån den enda klimatutmaningen delstaten står inför. När havsnivåerna stiger kommer stora områden att hamna under vatten.
Lincoln, 2 dagar, Paradise, Kalifornien. Han levde första dagen i sitt liv på flykt undan den värsta skogsbranden i Kaliforniens historia. Lågorna slickade bilen när han låg i knäet på sin mor. Hon förberedde sig på att de båda skulle dö. Av det hem Lincoln skulle växa upp i återstår bara aska, liksom hela staden Paradise där familjen levde fram till den åttonde november 2018. Skogsbränderna har gjort 30 000 människor hemlösa i Kalifornien. Men bränderna är långt ifrån den enda klimatutmaningen delstaten står inför. När havsnivåerna stiger kommer stora områden att hamna under vatten.

Bakom bilden

Ett samarbete mellan Aftonbladet och Svenska Dagbladet. Logos_ny
Satsningen presenteras av Fotografiska och Tele2